Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent

Skapad 2016-04-17 17:19 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi arbetar med bråk, vi jämför och storleksordnar bråk och titta på sambandet mellan bråk, decimaltal och procenttal
Grundskola 5 Matematik

Du kommer att få jobba med bråk och jämföra och storleksordna dem. Du kommer att få lära dig hur man kan omvandla bråktal till decimaltal eller procenttal och tvärtom.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

- läsa och skriva bråk

- jämföra och storleksordna bråk

- räkna ut en del av ett visst antal, tex en tredjedel av 18

- skriva enkla bråk som decimaltal och procenttal

- använda  algoritmer för de fyra räknesätten, decimaltal

- tillämpa ovanstående kunskaper för att lösa problem

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att ha:

 • genomgångar
 • arbete med appen VM
 • praktiska övningar
 • grupparbete
 • enskilt arbete

Det här kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma:

-dina kunskaper utifrån genomförda diagnoser efter kap3,7 och 8 i Matteborgen

-ditt arbete på lektionerna såväl praktiskt som teoretiskt

-din medverkan i muntliga diskussioner

 

 

 

Matriser

Ma
Bråk, decimaltal och procent


Ma
Bråk, decimaltal och procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Använda matematiska begrepp, bråk, decimaltal och procent
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: