Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ödlor

Skapad 2016-04-17 17:52 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Tillsammans tar vi reda på fakta om ödlor. Vad är det för typ av djur? Vad är typiskt för dem?
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Svenska

Tillsammans tar vi reda på fakta om ödlor. Vad är det för typ av djur? Vad är typiskt för dem?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • Veta en del om ödlan och dess betydelse i naturen.
 • Veta vad kräldjur/reptiler är.
 • Kunna göra en jämförelse mellan en ödla och en orm.
 • Kunna bokstaven Ö ö.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi presenterar temat och målen och låter sedan eleverna skriva upp vad de redan vet, vad de vill veta och hur de skulle vilja jobba. Vi sammanställer deras tankar till en lista att ha med under temats gång samt vid utvärderingen. Vi läser olika faktatexter tillsammans, dels i böcker dels via internet. Vi svarar på frågor om skogsödlan. Vi skriver ödledikter från en given mall. Vi skriver egna faktatexter om ödlor. Vi tittar på filmer. Vi går till djuraffären och tittar på ödlor. Vi ritar och målar ödlor. Vi samtalar och läser om vad som kännetecknar kräldjur, samt tar fram likheter och olikheter mellan ormar och ödlor. Till sist gör vi en utvärdering av temat, både av vad vi har lärt och hur det har varit.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Bedömning

 • I gemensamma samtal
 • I skrivandet av egna texter
 • Det enskilda arbetet med bokstaven Ö
 • I gemensamma utvärderingen i slutet av temat, med hjälp av mini-whiteboards
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: