Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Berättande text

Skapad 2016-04-17 17:54 i Östad skola Lerum
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Varför gör du det här ?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Vad behöver du lära dig?

Du får möjlighet att lära dig:

 • förstå syftet med en berättande text (Förförståelse/förkunskaper)
 • lära dig hur en berättande texts (en äventyrsberättelse) berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen
 • lära dig hur man använder språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning
 • öva på det du lärt dig och tillsammans i klassen/gruppen bygga upp en berättarkurva och skriva några avsnitt till en berättelse
 • på egen hand kunna planera och skriva en berättelse 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Hur gör du?

 

 • Klassen läser, återberättar och dramatiserar olika spänningsberättelser och samtalar om vad det är som gör en berättelse spännande.
 • Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan).
 • Klassen arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda ­meningar med ett adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.
 • Klassen läser och analyserar några textavsnitt, skriver tillsammans med sin lärare korta avsnitt, där ni övar på det ni lärt er tidigare.
 • Varje elev planerar och skriver på egen hand en berättelse samt bearbetar den utifrån respons. 

Det här kommer att bedömas

 Din förmåga att:

 • förstå syftet med en berättande text
 • kunna skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd
 • kunna använda strukturen för en berättande text (spänningstext)
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: