Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden åk 5 - Friskolan Metis - Vt 2016

Skapad 2016-04-17 18:02 i Friskolan Metis Grundskolor
Arbete med de nordiska länderna med omväxlande arbetssätt.
Grundskola 5 Geografi

I arbetsområdet Norden kommer vi att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära oss mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer vi lära oss om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

 

Mål:

  • Att kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
  • Att kunna beskriva geografiska platsers lägen, länder, vatten, städer och berg
  • Att kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform
  • Att känna till och kunna använda geografiska begrepp
  • Att kunna använda olika källor för att söka information och förhålla sig kritisk till dessa.

Undervisning

Arbetssätt:

Vi kommer att studera kartor, tabeller och titta på Geografens testamente - Norden. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i par eller grupp. Du kommer få rita kartor och skriva fakta. Vi kommer att tillverka nordens länder, topografiskt med hjälp av trolldeg och pizzakartonger - Norden i en pizzakartong.

Vi startar upp arbetsområdet med att omväxlande titta på URs serie "Geografens Testamente - Norden" med ett tillhörande arbetshäfte där ni arbetar enskilt, i par eller hela klassen, beroende på frågornas karaktär. 

Nästa steg är att tillverka nordens länder i pizzakatonger. Här använder vi oss av trolldeg som ni formar "ert" land topografiskt med hjälp av degen. Den torkade degen målas och limmas fast i kartongen. Ni ska söka fakta och information om landen. Ni skriver egna faktatexter som ni skriver ut och klistrar dit på kartonglockets insida. Ni kommer att få följa en struktur och arbetsgång som Malin har planerat.

Redovisning kommer att ske för Åk fyra och sex under maj månad.

Arbetet med pizzakartongerna kommer att ske under fyra veckor med början vecka 16. 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer du att bedömas:

  • Hur väl du arbetar självständigt och tar ansvar för dina egna uppgifter.
  • Hur väl du samarbetar i par och grupp.
  • Att du har tagit till dig av de begrepp som används i området geografi och kartkunskap. Detta gäller namnkunskap och geografiska placeringar, kulturlandskapen och markanvändningen i Norden.
  • Hur väl du använder olika källor och hur kritiskt du förhåller dig till de olika källorna.

Matriser

Ge
Norden - Självbedömning

Påbörjad
1
2
3
Kunskap om naturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap i Nordens länder och visar det genom att föra enkla resonemang.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap i Nordens länder och visar det genom att föra utvecklade resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap i Nordens länder och visar det genom att föra välutvecklade resonemang.
Samband natur och människor
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska namn
Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Karta
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: