Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2016-04-17 18:25 i Östad skola Lerum
Vi kommer att fördjupa oss i varje årstid för att se närmare på vad som händer i naturen och hur det påverkar oss och vilka olika högtider vi firar
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska Bild SO (år 1-3)

Varför blir löven gula på hösten? Varför firar vi Halloween, påsk och midsommar? Varför kommer det nya löv på träden på våren och varför blir dagarna ljusare och längre på sommaren? Allt detta och mycket mer ska du få veta under detta tema som kommer att sträcka sig hela ÅRET.

Innehåll

Varför gör du det här ?

I det här temat om året och dess årstider kommer du att få möjlighet att utveckla dina förmågor att:

 • använda biologins begrepp och teorier för att förklara biologiska samband mellan samhälle, människa, natur och djur
 • använda kemins begrepp för att beskriva och förklara olika samband mellan samhälle, natur och människa
 • förstå hur religion och myter påverkar olika skeenden i samhället

Vad behöver du lära dig?

För att du ska få utveckla dina förmågor ska du få möjlighet att:

 • lära dig om orsakerna bakom våra årstider( jorden, månen och solens förhållande till varandra)
 • urskilja de olika årstidernas växlingar och kännetecken i naturen
 • förstå hur natur, djur och människor påverkas av våra årstider
 • förstå enkla näringskedjor
 • lära dig om några av våra vanligaste högtider, när de firas och varför

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Hur gör du?

Under lektionerna kommer du få möjlighet att:

 • läsa olika slags texter om årstider, djur, natur och högtider
 • se på filmer som tar upp årstiderna och dess högtider
 • lära dig om hur djur och natur förändras under våra årstider
 • skriva olika slags texter, t. ex faktatexter och dikter
 • göra enkla observationer i naturen
 • måla eller skapa något som har koppling till en årstid
 • följa grodans utveckling
 • så eget frö och observera utvecklingen

Det här ska du kunna

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta i diskussioner vi har om ämnet
 • skriva egna texter
 • rita egna bilder
 • att beskriva de olika årstiderna och dess förändringar
 • att du använder dig av de begrepp som vi lärt oss under lektionerna
 • att du dokumenterar och observerar 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: