Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandala

Skapad 2016-04-17 19:20 i Östra Karups skola Båstad
Skapande av egna mandala kopplat till hinduism och buddhism.
Grundskola 6 Bild

Mandala är en karta över universum. Hinduer och Buddhister använder dem i meditativt syfte. Tibetanska buddhister förstör dessutom sina "sand-mandalas" när de är färdiga. Detta symboliserar alltings förgänglighet - ingenting är evigt.

Du ska få skapa en egen mandala med hjälp av papper och penna.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Ta hjälp av instruktionsfilmen och skapa en egen mandala med hjälp av penna och papper.

Använda olika geometriska figurer i Mandalan.

Ta hjälp av dina kunskaper kring symmetri.

Reflektera över övningens påverkan på din koncentration.

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

Skapa en Mandala med stöd av instruktionsfilmen som är symmetrisk och innehålla flera olika geometriska figurer.

Resonera kring mandala-skapandets påverkan på din koncentration.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Uppgifter

 • Mandala

Matriser

Bl
Mandala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Framställa bilder
Eleven behöver stöd hela tiden för att kunna framställa en Mandala som ser ut som en Mandala.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Din Mandala är slarvig, men ser ut som en Mandala
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Din Mandala är välarbetad, men kan bli mer symmetrisk.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Din Mandala är välarbetad och symmetrisk.
Kombinera bildelement
Du behöver stöd hela tiden för att kombinera bildelementen så att det bildar en mandala.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex. Du använder linjer för att skapa några olika geometriska figurer och former för att skapa mandalan.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt. Ex. Du använder linjer för att skapa flera olika geometriska figurer och former för att skapa mandalan
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt. Ex. Du använder linjer för att skapa en mängd olika geometriska figurer och former för att skapa en detaljrik mandala.
Resonera
Du kan inte berätta hur mandalaskapandet påverkade dig eller hur mandala används i omvärlden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Ex. Du kan berätta något om hur mandala-skapandet påverkat dig. Något om tidigare erfarenheter. Du kan göra någon koppling till mandala i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Ex. Du kan berätta några olika saker om hur mandala-skapandet påverkat dig samt vilka erfarenheter du har av Mandala sedan innan. Du kan också göra någon koppling till hur Mandala används i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Ex. Du kan berätta flera saker om hur mandalaskapandet påverkat dig, samt vilka erfarenheter du har av mandala sedan innan. Du kan även berätta om och koppla till hur Mandala används i omvärlden på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: