Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser vt16

Skapad 2016-04-17 20:46 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Kemi
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna göra undersökningar med syror och baser.

Du ska kunna beskriva och förklara samband mellan syror och baser.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll

Innehållet för arbetet är syror och baser och dess påverkan i naturen. 

Begrepp: lösning, ämne, atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, egenskap, syra, syror, syrlig, sur, surt, bas, baser, basiskt, vinäger, saltsyra, mjölksyra, ättiksyra, svavelsyra, bikarbonat, lut, kalk, fräta, konservera, indikator, pH-värde, neutral, lackmuspapper, BTB, späda, varningssymboler, brandfarligt, explosivt, frätande, surt regn, försurning, rosta och vittra.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i boken, svara på frågor, arbeta med veckans ord, laborera hemma och i skolan för att skaffa oss så mycket kunskap så möjligt om syror och baser.

Redovisning

Vi avslutar arbetet med ett skriftligt prov. Under arbetets gång kommer vi att öva på att skriva rapporter till laborationer. 

Elevinflytande

Utifrån elevernas förförståelse bygger vi vidare med nya kunskaper. Du har stort eget ansvar att arbeta med nya ord och begrepp, läsa texter och utföra laborationer. Det är viktigt att öva under arbetes gång för att visa sina kunskaper i slutet. 

Matriser

Ke
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kemi
Förmågan att göra undersökningar
ex. Du är med och planerar undersökningar, du jämför resultat och beskriver likheter och skillnader. Du antecknar undersökningen. (Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild)
ex. Du planerar undersökningar, du kan jämföra resultat och förklarar likheter och skillnader. Du kan beskriva resultatet av din undersökning i text. (Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild)
ex. Du planerar undersökningar, du kan jämföra resultat och förklarar likheter och skillnader samt ger förslag på förbättringar. Du kan förklara resultatet av din undersökning i text. (Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild)
Kemi
Förmågan att beskriva och förklara samband
ex. Vatten är en kemisk förening. Det består av 2 ämnen, syre och väte. Vatten har flera egenskaper, en viktig egenskap är att det kan lösa många ämnen. (Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp........ I enkla och till viss del underbyggda resonemang om.., kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband....)
ex. Vatten är en kemisk förening, en molekyl, eftersom det består av 2 grundämnen, syre och väte. Vatten har flera egenskaper, en viktig egenskap är att det är ett bra lösningsmedel. Det betyder att det kan lösa flera ämnen, t.ex. salt och socker. (Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp...... I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om..., kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband...)
ex. Vatten är en kemisk förening eftersom det består av 2 grundämnen. Ett grundämne består endast av en atomsort. Vattenmolekylen är uppbyggd av 1 syreatom och 2 väteatomer. Vatten har flera egenskaper. En egenskap beskriver och förklarar hur ett ämne ser ut och vad som är typiskt för ämnet. En viktig egenskaper är att det är ett bra lösningsmedel vilket innebär att flera ämnen löser sig i vatten. Det i sin tur betyder att man inte kan se vad som är vad i en lösning, det blir genomskinligt. (Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.... I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om..., kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband...)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: