Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och väder

Skapad 2016-04-17 20:55 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Fysik Kemi

Viktiga begrepp:

nederbörd, kondensation, avdunstning, frysning, smältning, vind, moln, frost, dagg, dimma, atmosfär, lufttryck

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • beskriva och förklara olika väderbegrepp.
 • beskriva vad luft och tryck är.
 • förklara hur dessa kunskaper kan påverka vår vardag.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:

 • läsa faktatexter.
 • se film.
 • utföra undersökningar.
 • skriva faktatext.
 • berätta utifrån din tankekarta.

Arbetet kommer att pågå under april.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att bedömas på hur du deltar i undersökningarna samt hur du skriver och berättar om det du lärt dig.

Se matris.

Matriser

Fy Ke
Luft och väder

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Beskriva och förklara olika väderbegrepp.
 • Fy  E 6
Beskriva vad luft och tryck är.
 • Ke  E 6
Förklara hur ovanstående kunskaper kan påverka vår vardag.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: