Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur används musiken? År 6

Skapad 2016-04-17 21:41 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Musik

Du får välja 5 olika situationer i vårt samhälle från en lista som du får av mig och besvara frågorna på varje situation.

Innehåll

1. När och hur används musik i denna situation?
2. Vilken sorts musik/musikstil/låtar används i detta
sammanhang?
3. Varför använder man musik i detta sammanhang och hur
tror du den påverkar de som lyssnar?
4. Beskriv noga hur du tror det hade varit utan musik i detta
sammanhang.

Tips:
* Ta med mycket detaljer som musikord, instrument, musikstil,
sångtext, ljud, ljus, före, under, efter, känslor.
* Ta även med dina egna åsikter, tankar och känslor -
Jag tycker/tyckte att... Jag tror att... På grund av... tycker jag...
* Svara på så många du hinner. Har du tid över får du välja ännu
fler än 5st.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik Kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Resonemang om musik
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikupplevelser
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: