Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar och världshav åk3 vt.16

Skapad 2016-04-17 21:48 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild

Du ska få lära dig om vad världsdelarna och världshaven heter och att peka ut dem på världskartan.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Genomförande

Studera olika kartor och jordgloben.
Söka information från olika medier.
Läsa, skriva, rita och se på film.
Samtala och jämföra likheter och skillnader mellan de olika världsdelarna.

Bedömning

Du ska:
Kunna peka ut världsdelarna och världshaven på en karta eller jordglob.
Kunna de fyra vädersstrecken.
Ha en förståelse för att en karta är ritad ovanifrån och att den är en förminskning av verkligheten.
Visa att du känner till något land som är betydelsefullt för dig.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: