Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2016-04-17 23:57 i Svärdsjöskolan Falun
Allt du behöver veta om atomens byggnad, periodiska systemet, joner, jonföreningar, molekylföreningar och annat spännande som är grundläggande inom kemin.
Grundskola 9 Kemi

Allt som finns omkring oss består av små byggstenar som kallas atomer. Marken, vattnet, luften, alla djur och växter, solen och hela universums stjärnor är uppbyggda av atomer. Ännu har ingen kunnat se hur en atom ser ut. Det går helt enkelt inte att göra så kraftfulla mikroskop så att man skulle kunna se en enda atom. Så små är dom. Hur vet man då att de finns? Jo, genom forskning och mängder av experiment har man skaffat sig en ganska bra bild av hur atomerna är byggda. Och hur dom hänger ihop med varandra i oändligt många olika varianter. Alltså det som bygger upp allt (precis allt) runt omkring oss.

 

I det här arbetsområdet ska du få kunskap om hur naturens minsta byggstenar funkar. Speciellt tillsammans med varandra. Vi kommer att varva teori om atomer med laborationer och kemiska experiment. Du kommer alltså att förutom att lära dig mer om kemins begrepp och modeller även få träna på att utföra naturvetenskapliga laborationer, att ställa hypoteser och att redovisa resultat och dra naturvetenskapliga slutsatser.

Ha så kul och lycka till!

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

1B. FÖRMÅGOR

2A. UNDERVISNING

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

Du kommer att få

 • Genomgångar utifrån teoritexter där du för anteckningar
 • Instuderingsuppgifter kopplade till teorin
 • Laborationer gruppvis, kopplade till teorigenomgångarna

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Delaktighet och engagemang på teorigenomgångarna
 • Resultat på din redovisningen i slutet av arbetsområdet
 • Laborationsrapporterna
 • Under hela arbetsområdet kommer du att få möjlighet till feedback och tips på vad du behöver göra för att utvecklas

 

 

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Ke
Kemiska reaktioner

Ännu ej nått målen
E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ... //... kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ...//... dessa med ...//... användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
..grundläggande... ...ge exempel på och beskriva... ...viss...
... goda... ...förklara och visa på samband inom... ...relativt god ..
...mycket goda... ...förklara och visa på samband inom... ... god...
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även ...//... enkla frågeställningar och planeringar som det ...//... går att arbeta systematiskt utifrån.
...bidra till att formulera...
...formulera... ...efter någon bearbetning...
...formulera...
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ...//... sätt.
...i huvudsak fungerande...
..ändamålsenligt..
...ändamålsenligt och effektivt...
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven ...//... dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
...enkla...
...utvecklade...
...välutvecklade...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: