Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Buddhismen vt 16

Skapad 2016-04-18 08:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbetsområde om buddhismen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Konkretiserade mål

 1. Kunna beskriva, förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder, uttryck och handlingar i buddhismen
 2. Kunna resonera om likheter och skillnader mellan buddhismen och kristendomen
 3. Kunna beskriva samband mellan buddhismen och skeenden i det svenska samhället.
 4. Kunna söka information om buddhism och kunna granska informationen källkritiskt.

Undervisning

Kunskaper om buddhismen fås genom lärarledda presentationer, informationssökning, gruppdiskussioner och övningar. Utifrån dessa kunskaper är man sedan också förberedd på att kunna förstå och resonera om saker som sker omkring oss med koppling till buddhismen.

För att kunna göra en djupgående jämförelse lägger vi även tid på att sätta oss in i vad Jesus lärde ut (Bergspredikan). 

I övningar läggs informationssökning till. Exempel på bra val av källor lyfts fram, men även exempel på lite mer riskabla källor. Diskussion och genomgång av vad källkritik är och hur det görs. "Learning by doing".

 

Bedömning

I detta arbetsområde är bedömningen inriktad på fyra förmågor:

1) Förmågan att beskriva och förklara buddhismen. Här läggs det vikt på både bredd och djup, att kunna beskriva buddhismens centrala tankegångar, berättelser, religiösa traditioner och riter (= bredd) och att tolka och förklara dessa (= djup). 

2) Förmågan att jämföra buddhismen med andra religioner (kristendom). Här ska man tänka på att utveckla sina resonemang med förklaringar och exempel.

3) Förmågan att se samband mellan religion och samhälle. Här bedöms hur pass utvecklade resonemangen är och hur de stöttas av exempel.

4) Förmågan att söka information och att granska den källkritiskt. Här bedöms graden av självständighet i sökarbetet och i vilken man funderar på syfte och tendens i källorna. Bra om man styrker sina värderingar med exempel.

 

Kunskaper visas i en skrivuppgift som vi jobbar med på lektionstid 25-30/4.

Matriser

Re
Buddhismen vt 16

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom buddhismen
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Jämföra
Att resonera om likheter och skillnader inom och mellan buddhism och kristendom
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Se samband religion-samhälle
Att utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Information och källor
Att söka information om religioner och livsåskådningar. Att arbeta källkritiskt
Du använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: