Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ergonomi

Skapad 2016-04-18 08:27 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Du förstår vad god ergonomi är och kan använda dig utav den i praktiken. Du pratar om arbetsmiljön och olika arbetsställningar för att få kunskap om att utveckla ditt sätt att förhålla dig till olika arbetsbelastningar och förebygga framtida skador.
Grundskola 8 Idrott och hälsa

Du förstår vad god ergonomi är och kan använda dig utav den i praktiken. Du pratar om arbetsmiljön och olika arbetsställningar för att få kunskap om att utveckla ditt sätt att förhålla dig till olika arbetsbelastningar och förebygga framtida skador.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att samtala om ergonomins betydelse för kroppens hållbarhet. Vi kommer att genomföra en ergonomibana på lektionstid där ni parvis får pröva på olika arbetsställningar och ta ställning till hur den påverkar er kropp samt reflektera över hur ni ska utföra övningarna för att er kropp ska må bra och hålla.

Vi kommer också att diskutera om den psykosocial miljön, ljus, buller osv.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

- Delta på genomgången om ergonomi.

- Delta på ergonomibanan där vi prövar på olika ergonomiska dilemman och reflekterar över hur vi ska motverka dem för att spara på våra kroppar.

- Lämna in dina reflektioner från ergonomibanan samt praouppgiften.

Matriser

Idh
Ergonomi

Rubrik 1

E
C
A
Utvärdera aktiviteterna
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: