Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga åk 4

Skapad 2016-04-18 09:20 i Gläntanskolan Helsingborg
Du ska jobba med saga. Lyssna på sagor, lära vad som är typiskt för saga och skriva och illustrera en egen saga.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska

Du ska jobba med saga. Du kommer att få lyssna på olika sagor och vad som är typiskt för sagor, hur de är uppbyggda. Därefter ska du skriva en egen saga och illustrera den med en omslagsbild och med minst en bild som förstärker din berättelse.

Innehåll

Syfte-mål

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Det här bedöms

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Konkretion

Det här ska du kunna och det här bedöms:
 • Lyssna till flera sagor
 • veta vad som är spciellt med sago-texter
 • skriva en egen saga
 • rita framsida och bild som passar till din saga
 • ge och ta respons 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: