Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, bild och makt

Skapad 2016-04-18 10:12 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Bild

Uppgift:

 Välj en reklambild/Media bild som ni upplever som normativ och gör en ny version av bilden som är normkreativ och som tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna.

 Alla sätt att göra bilden är tillåtna! Fotografering, Photoshop, Collage, skiss osv…

 Tid:

v.16

v.17

v.19

v.20 Redovisning av arbetet för gruppen. Beskriv vad som var problemet med originalbilden och hur ni gjort för att förändra bilden ur ett normperspektiv.

 

Sju diskrimineringsgrunder

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion eller annan trosuppfattning
 5. Funktionsnedsättning
 6. Sexuell läggning 
 7. Ålder.

Innehåll

Länkar

http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/?acceptCookies=true

http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/playground/

http://reklamombudsmannen.org/

https://www.instagram.com/reklamera/

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Uppgifter

 • Normkreativ reklam

Matriser

Bl
Kunskapskrav Bild år 9

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Presentera
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Beskriva funktion
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: