Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rop v.16 solen 2

Skapad 2016-04-18 10:21 i Djupedals förskola Partille
Rop v.16 solen 2
Förskola

Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Aktivitetskorten är ändrade efter barnens intressen. Vi har börjat med att introducera aktivitetskorten, där vi nu har satt rutor för antal barn som kan vara på varje aktivitet. 

Barnen visar intresse för siffror, bokstäver och smålego... barnen visar genom aktivitetskorten och sätter sin bild på den aktivitet som de vill leka med.  vi har en station där barnen kan arbeta med siffror och det är ett resultat av att vi har satt upp talraden.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

Barnen- barnen får vara med och visa/bestämma vad de vill göra utifrån sina intressen och nyfikenhet. Utifrån varje barns kompetens har vi börjat utmana dem mer i deras självständighet och ge dem utmaningar i form av på/avklädning.  

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Barnen visar mer självständighet genom olika sociala sammanhang. Vi ser att barnen blir mer självständiga och på så sätt vill vi att de får syn på sin egna kompetens och kan styra verksamheten och vara delaktiga.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Vi fortsätter med aktivitetskorten eftersom det visar tydligt för barnen om vad det finns att göra samt att vi kommer att styra verksamheten med förvalda aktivitetskort men ändå efter barnens nyfikenhet och intressen. Vi ska vara lyhörda för vad barnen är intresserade av och för vilket material som behöver tillföras. 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med barnen och visa att alla aktiviteter har sin plats och att man ska ta hand om sina leksaker...

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: