Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"La novella"- Nu skriver vi!

Skapad 2016-04-18 10:52 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbetsområde om novellgenren. Utgår ifrån läromedlen "Fixa texten" och "Svenska direkt 8".
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss om Noveller.

Vi kommer att läsa noveller, lära oss och öva på olika berättargrepp. Vi jobbar med språkets form och novellens typiska dramaturgi.

Vi kommer titta på novellfilm och vi kommer att skriva en egen novell.

Innehåll

Planering

Vi jobbar växelvis med böckerna "Fixa texten 2" och Svenska direkt 8". 

Vi läser flera olika novelltyper och ser novellfilm.

Vi skriver egen novell. Respons ifrån kamrat och lärare.

Bedömning

Bedömning enligt bifogad matris.

Matriser

Sv SvA
Svenska - Skriva

Skriva

E
C
A
1. Förmågan att skriva olika slags texter. Medvetenhet om olika genrer
  • Sv
  • Sv
  • Sv
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation. Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Du har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation. Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
2. Förmågan att gestalta och skriva levande
  • Sv
  • Sv
Dina berättande texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Dina berättande texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Dina berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
5. Bearbetning och respons
  • Sv
  • Sv
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta dina texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta dina texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge väl utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta dina texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
6. Språkets struktur
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • Sv
  • Sv
Du skriver texter med enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Texten visar viss variation i ordval. Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Du skriver texter med utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Texten visar variation i ordval. Väl fungerande styckeindelning
Du skriver texter med välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck. Mycket väl fungerande styckeindelning
Läsa
Läsa med flyt Använda lässtrategier Göra sammanfattningar av innehåll och koppla till tidsaspekter, orsakssamband, andra texter
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsaks-samband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsaks-samband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsaks-samband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka budskap
Utifrån erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor, tolka och resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds-frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om-världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: