Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spiktavla, klass 5, 2016 vt

Skapad 2016-04-18 11:00 i Ljungviksskolan Lerum
Planering för slöjdprojektet - Spiktavla
Grundskola 4 – 6 Slöjd

I slöjden arbetar vi i många olika material och provar på olika tekniker. Vi arbetar från ide till färdig produkt och du få träna din kreativitet.

Innehåll

Syfte

 Uppgiften går ut på att:
- arbeta med två- och tredimensionella skisser och koppla de till matematiska beräkningar
- utföra praktiskt arbete med tekniken spikning
- lägga planeringen (bilder på ritningen och skissen), produkten (bilden på spiktavlan) och texten som beskriver arbetsprocessen och utvärderingen i SLÖJDPORTFOLION.

Du ska planera för en spiktavla genom att utföra en skiss i 3-D och en ritning i 2-D. I 2-D ritningen utgår du från en kvadrat. Du gör först en ritning i 2D och skiss i 3-D.Bottenplattan består av ett stycke hyvlad furu 21x120x120. Du ska markera punkter på ritnigen för spikhål. Du ska använda dig av 25 st spik. Alla spikhål ska ligga på samma avstånd från och till varandra. 

Du få redan en färdigsågad träbit. Du ska behandla ytan med sandpapper. Du ska markera spikhål förborra, olja och spika. Alla spikar ska komma in i tavlan 1 cm djupt. 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd, åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka en spiktavla med hjälp av instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverka en spiktavla med hjälp av instruktioner .
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverka en spiktavla med hjälp av instruktioner.
Hantverkstekniker
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du använder en elektrisk borrmaskin på ett i huvudsak fungerande sätt. Du utför spikningen.
Du använder en borrmaskin på ett ändamålsenligt sätt. Du använder hammare och hamrar så att nästan alla spikar sticker ut jämnt på spiktavlan.
Du kan använda borrmaskin på ett mycket skickligt sätt. Du är väl förtrogen med spikningen och placerar alla sina spikar rakt och jämt på spiktavlan.
Säkerhet
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Tillvägagångssätt
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett väl utvecklat sätt.
Inspirationsmaterial
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du hjälper till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du börjar din arbetsprocess genom att göra en ritning och skiss som någorlunda fungerar. Under arbetsprocessen hjälper du till att formulera olika sätt att komma vidare.
Du börjar din arbetsprocess genom att göra en ritning med en god precision och en genomarbetad skiss. Under arbetsprocessen väljer du med lite hjälp olika sätt att komma vidare.
Du börjar din arbetsprocess genom att göra en ritning med en mycket god precision och en väl genomarbetad skiss. Under arbetsprocessen väljer du själv olika sätt att komma vidare.
Ge omdömen
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du arbetar med SLÖJDPORTFOLIO, lägger bilder på sin planering, sitt alster och texten som beskriver arbetsprocessen och omdömen.
Du arbetar med SLÖJDPORTFOLIO, lägger bilder på sin planering, sitt alster och en genomarbetad text som beskriver arbetsprocessen och omdömen.
Du arbetar med SLÖJDPORTFOLIO, lägger bilder på sin planering, sitt alster och väl genomarbetade text som beskriver arbetsprocessen och omdömen.
Tolka
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du tittar på slöjdföremålets utseende och beskriver då enkelt om slöjdföremåtets färg, form och material slöjdportfolion.
Du tittar på slöjdföremålets utseende och beskriver då utvecklat om slöjdföremåtets färg, form och material i slöjdportfolion
Du tittar på slöjdföremålets utseende och beskriver då välutvecklat om slöjdföremåtets färg, form och material slöjdportfolion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: