Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan och omvärlden, v 17-20/21 Vt16

Skapad 2016-04-18 11:30 i Kärlekens skola Halmstad
Ett arbetsområde inom samhällskunskap där vi lär oss om olika villkor på arbetsmarkanden och börjar fundera på utbildnings- och yrkesval. Området avslutas med en uppsatsskrivning där eleven fantiserar om hur den har det om 20 år.
Grundskola 8

Arbete och utbildning

De frågor vi söker svar på inom arbetsområdet är bl a

Hur fungerar det på arbetsmarknaden?

Vad vill jag bli när jag blir stor? Vilken utbildning leder dit?

PRAO, Undersöka hur det är på en arbetsplats genom att intervjua om bl a utbildning, förutsättningar, trivsel och  miljö.

Innehåll

Så här arbetar vi

Området innehåller mycket plugg om hur arbetsmarknaden är uppbyggd och dess villkor. Eleverna får en första information om gymnasievalet och problematiken kring att välja utbildning och yrke. I detta sammanhang resonerar vi om olika faktorer som påverkar yrkesvalet såsom t ex föräldrarnas yrke och den socioekonomiska bakgrundens betydelse. Eleverna får tillfälle att resonera kring jämställdheten på arbetsmarknaden och vi belyser kopplingen mellan yrke och utbildning.

I arbetsområdet ingår också två dagar prao, vilka vi förlägger till den 9 och 10 maj. Praon redovisas muntligt inför klasskamraterna.

Eleverna examineras genom att de skriver en uppsats ”Det här är jag om 20 år”. Under v 20 ev 21. Uppsatsen ska innehålla både rimliga fantasier om elevens framtid och fakta om arbetsmarknad, utbildning och jämställdhet.

 

Centralt innehåll, Lgr11

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställhet.

 

Kunskapskrav för betyget E

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Kunskapskrav för betyget C

Kopplingar till läroplan

 • Sh  C 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Kunskapskrav för betyget A

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  A 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Matriser

Skolan och omvärlden, v 17-20/21 Vt16

E
D
C
B
A
Besök på en arbetsplats
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggdaresonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggdaresonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Jag om 20 år
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: