Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap HT-15 och VT-16

Skapad 2016-04-18 11:44 i Freinetskolan Mimer Freinet
Pedagogisk planering med centralt innehåll och kunskapskrav VT-16
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser

Sh
Kunskapskrav SAMHÄLLSKUNSKAP åk 9

Information
E
C
A
Undersöka samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Undersöka samhällssturkturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
förhållandevis komplexa samband
komplexa samband
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande (begreppsanvändning)
väl fungerande sätt (begreppsanvändning)
Resonemang, perspektivbyten och agrumantation
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
relativt väl utvecklade resonemang förhållandevis komplexa samband
välutvecklade och nyanserade resonemang komplexa samband
Resonemang, perspektivbyten och agrumantation
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonemang, perspektivbyten och agrumantation
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Mänskliga rättigheter och de nationella minoriteterna
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Mänskliga rättigheter och de nationella minoriteterna
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
goda kunskaper om demokratiska värden och processer utvecklade resonemang
mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer välutvecklade och nyanserade resonemang
Källkritik
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
relativt väl fungerande sätt (källanvändning) utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
väl fungerande sätt (källanvändning) välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: