Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: livet förr och nu

Skapad 2016-04-18 12:02 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Hur levde man för 100 år sedan? För 50 år sedan? Vad lekte barnen? Vad lärde man sig i skolan? Vi jämför med hur det är nu.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på historia. Den ska också bidra till att du utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att jämföra och berätta när vi läser böcker och tittar på filmer om förr och nu. Du ska då kunna berätta något om människors levnadsvillkor samt ge exempel på likheter och skillnader i skolan förr och nu. Du ska även genomföra och redovisa en intervju med en äldre person. 

Undervisning och arbetsformer

- diskutera begreppen dåtid-nutid-framtid och i samband med detta sätta ut några årtal på en tidslinje för att åskådliggöra tiden som går.
- jämföra och göra iakttagelser utifrån ex Astrid Lindgrens böcker och filmer
- läsa faktatexter
- en gammaldags skoldag där vi har lektioner och leker lekar som barn gjorde förr.
- formulera frågor och intervjua en äldre person kring hur det var när han/hon var barn.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: