Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera och utvärdera sin träning 7a

Skapad 2016-04-18 12:54 i Irstaskolan Västerås Stad
Att sätta upp mål för och planera sin egen träning med fokus på kondition vid tre tillfällen, utvärdera passen samt reflektera kring träning och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

I det här arbetsområdet jobbar vi med att sätta upp mål för sin träning, planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter. Den här gången fokuserar vi på konditionsträning.

Innehåll

Uppdragen

Arbetsområdet innehåller två delar och du ska göra både A och B-delen.

Inlämning av slutuppgift senast fredag 20/5.

Du kommer att få viss tid till sammanställning och inlämning på skoltid.
Lämnar du in din uppgift senare än så kommer vi idrottslärare inte ha möjlighet hinna läsa den ordentligt, samt sambedöma den. Det kan innebära att du som högst får betyget E. Lämna in i tid!


A. Utifrån dina reflektioner om din fysiska nivå, baserat på konditionstestet och dina egna erfarenheter, ska du sätta upp ett mål för din träning. Långsiktigt eller kortsiktigt.

Du ska sedan planera inför, och genomföra 3 stycken egna konditionspass på idrotten. Ta gärna hjälp av länkarna nedan. Mall för träningsplanering finns om du behöver.

Planeringen ska vara inlämnad innan första träningstillfället som är den 4/5.

 


B. Frågor om träning och hälsa

Läs frågorna noga! Varje fråga kan innehålla flera delfrågor.

Kom ihåg att utveckla dina svar och hänvisa till den fakta som finns i länkarna eller andra källor som du angivit (konditions-/styrketräning är bra därför att ....).

-Vilken typ av träning är bäst för att förbättra din kondition och varför?
- Om du fick välja helt fritt, vilka fysiska aktiviteter skulle passa dig och varför?
- Vilka positiva effekter har träning på din hälsa och varför? Utveckla dina svar och ta med både konditions- och styrketräning i ditt resonemang!
- Kan träning ge negativa effekter på din hälsa och vad beror det i så fall på? Utveckla dina svar!
- Hur tycker du att det gick med din träning som helhet? Vad var bra, mindre bra? Vad ska du göra annorlunda nästa gång? Förbättrade du din kondition? Varför/varför inte?

 


Länkar
Länk som du ska läsa:
http://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse/Motion-och-traning/Rorelse-ar-livsviktigt/


Här finns en pdf om träning som försvarsmakten har givit ut. Det finns mycket som du kan använda dig av i form av fakta och olika övningar, även om inte allt är användbart för dig just nu. Tar även upp skaderisker.
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/traning/


Länkar med träningstips:
Om intervallträning: www.alltomlopning.se/index.php?special=article&id=191


Om olika träningsintensiteter:

http://www.fhs.se/sv/medarbetarwebben/motion-och-halsa/lite-om-traning/


Om konditionsträning:

http://www.halsosidorna.se/Konditionstraning.htmAppar:
App där du ställer in tider för intervallträning (piper när du ska vila och köra):

http://www.tabatatimer.com/

http://app.figurerunning.com/

www.runkeeper.com

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Matriser

Idh
Planera och utvärdera sin träning

E
C
A
Planering
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt planera din träning.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt planera din träning. Ditt val av träningsform och intensitet matchar din nuvarande kondition på ett bra sätt. Du ger någon motivering till ditt träningsupplägg.
Du kan på ett väl fungerande sätt planera din träning. Ditt val av träningsform och intensitet matchar din nuvarande kondition på ett mycket bra sätt. Du motiverar ditt upplägg väl utifrån dina kunskaper om träning och hälsa.
Utvärdering
Du för enkla resonemang om hur träning påverkar din hälsa och fysiska förmåga på ett positivt sätt. Du ger ett exempel på hur din hälsa påverkas på ett positivt sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur träningen påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du ger tre exempel på hur hälsan påverkas på ett positivt sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träningen påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du ger minst tre exempel på hur hälsan påverkas på ett positivt sätt och utvecklar ditt resonemang i två av dessa..
Risker och skadeförebygga åtgärdernde
Du kan ge ett exempel på risker förknippade med träning.
Du kan ge minst två exempel på risker som är förknippade med träning och minst en är mer utförligt beskriven.
Du kan ge minst två exempel på risker som är förknippade med träning och minst två är mer utförligt beskrivna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: