Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ergonomi och skador

Skapad 2016-04-18 12:57 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Arbetsområde kring skador, ergonomi och skaderisker.
Grundskola 7 Idrott och hälsa

I detta arbetsområde kommer vi att titta på hur du kan förebygga och undvika skador i då du är fysiskt aktiv. Vi kommer grotta ner oss lite i uppvärmning och fundera kring hur en bra uppvärmning är uppbyggd. Vi kommer även djupdyka i begreppet ergonomi och hur du kan ta vara på din kropp genom att genomföra rörelser på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arbetsområdet syftar till att öka din förståelse kring hur du kan förebygga och minska risken att skada dig i olika sammanhang då du är fysiskt aktiv.

Följande förmågor och kunskaper syftar området till att utveckla:

 • Din förmåga att resonera kring skaderisker i olika fysiska aktiviteter
 • Din förmåga att förutse, förebygga och undvika skador då du idrottar och rör på dig
 • Din förståelse kring begreppet ergonomi och hur du i vardagliga situationer kan anpassa dina rörelser så att du minskar risken för att skada dig

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning - arbetsformer och arbetsgång

Undervisningen kommer att innefatta följande arbetsformer:

 • Teoretiskt pass i föreläsningsform
 • Fysiska "laborationer" kring uppvärmning och ergonomi
 • Skriftlig paruppgift

Arbetsgången kommer vara som följer:

 1. Ett teoretiskt pass där vi går igenom hur du kan förebygga och undvika skador, samt vad begreppet ergonomi innebär och hur du bör anpassa olika rörelser du utför i vardagen
 2. Ett praktiskt pass där vi djupdyker i uppvärmning 
 3. Ett praktiskt pass där du tillsammans med några kompisar ska prova på att utföra några olika rörelser där ni tillsammans ska tänka på och klura kring hur ni genomför dem på ett ergonomiskt riktigt sätt
 4. En skriftlig uppgift där du tillsammans med en (eller två) kompis(ar) ska urskilja skaderisker i en idrott samt en vardaglig aktivitet. Ni ska även klura kring vilka skaderisker ni ser och hur de kan undvikas och förebyggas, t.ex. genom uppvärmning

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Bedömning - vad och hur

Vad bedömer jag?

 • Din delaktighet vid det teoretiska passet och de praktiska passen
 • Din och din kompis förmåga att i den skriftliga uppgiften resonera kring den idrott och den vardagliga aktivitet ni blivit tilldelade

Hur bedömer jag?

 • Jag följer dig då du tar till dig de delar vi går igenom både teoretiskt och praktiskt
 • Jag följer ert arbeta i paret då ni tar er an den skriftliga uppgiften
 • Jag bedömer hur väl ni kan föra ett resonemang kring er idrott och er vardagliga aktivitet för att dels komma på en relevant uppvärmning och dels för att urskilja skaderisker och hur de kan förebyggas. 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: