Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Annonser och tidningstext

Skapad 2016-04-18 14:00 i 0 Frälsegårdsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Inledning

 Vad är en annons? Vad är typiskt för en sportartikel? Vilka typer av texter finns det i tidningar? Vad betyder ingress, brödtext, rubrik och layout? Dessa och andra frågor kommer du få svar på under detta arbetsområde som kommer handla om annonser och tidningstexter.  

Syfte/Mål

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Undervisning/Metod

 Under lektionerna kommer vi att:

 • Titta på reklamannonser på TV.
 • Läsa, diskutera och jämföra olika typer av annonser.
 • Göra egna annonser i par. 
 • Läsa och diskutera olika tidningstexter i t.ex. Metro och Ttela. 
 • Skriva egna tidningstexter.
 • Titta på och diskutera bilder i tidningstexter och annonser.
 • Lära oss viktiga nyckelord och begrepp.

 

 

Bedömning

 När detta arbetsområde är klart ska du kunna...

 • skilja mellan olika typer av annonser och berätta något om dem.
 • skilja mellan olika typer av artiklar och berätta något om dem.
 • rita en egen layout på en annons med text och bild.
 • använda viktiga nyckelord för att beskriva och berätta vad som är typiskt för annonser och tidningstexter. (layout, lockande frågor, rubrik, brödtext, ingress, bildspråk, efterlysning, köpes, bytes, säljes,   
 • läsa och förstå olika typer av tidningstexter.
 • skriva minst en egen tidningstext med typiska språkliga drag, begripligt innehåll och fungerande struktur. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: