Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering fysik ellära åk 7 vt 2016

Skapad 2016-04-18 14:16 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering med matris kring elektricitetens grunder åk 7
Grundskola 7 Fysik

Hur skulle vi klara oss utan elektricitet? Mycket kring det dagliga livet är beroende av elektricitet. Vi kommer att studera grunderna i elektriciteten som spänning, ström, resistans och effekt. Förutom elektricitet kommer vi att koppla mycket. Du lär dig bland annat att bli bra på att rita och förstå kopplingsscheman.

Bild av GORIMON http://www.fotopedia.com/items/flickr-4113651446

Se elevernas planering på google classroom för mer utförlig information och tidsplan.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet kommer vi att beröra:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

Förstå, förklara och tillämpa följande begrepp:

Kretsar

Ström(ampere)

Spänning(volt)

Energiomvandling

Elektroner

Resistans/motstånd(ohm), fast och variabel

Isolatorer

Ledare

Attrahera

Repellera

Blixt/åska

Serie- och parallellkoppling

Kopplingsschema

Slutenkrets

Glödlampa

Säkring/propp

Kortslutning

Överbelastning

Jordfelsbrytare

Skyddsjord

Petskydd

Elektriskladdning

Undervisningen

Vi kommer arbeta med den digitala fysikboken Spektrum.
 • Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Egen textbearbetning där du besvarar frågor som hör till
 • Laborationer som avslutas med en provlaboration
 • Filmer
 • Hemläxa om elsäkerhet.
 • Quizlet om begrepp kopplade till ämnet.

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och laborationer. 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att kunna genomföra och dokumentera en laboration
 • din förmåga att resonera både skriftligt och muntligt under arbetet

Bedömning enligt matrisen nedan

Matriser

Fy
FY Elektricitet åk7

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförandet av laboration
Kan laborera och använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan laborera och använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt sätt.
Kan laborerar och använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap
K10 Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Visat grundläggande kunskap om begreppen genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Visat god kunskap om begreppen genom att kunna använda, beskriva och förklara dem.
Visat mycket god kunskaper om begreppen genom att kunna använda, beskriva och förklara dem. Kan visa på samband och generella drag.
Resonera
K11 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Kan föra enkla resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen och visar på enkla fysikaliska samband.
Kan föra utvecklade resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen och visar på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Kan föra väl utvecklade resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen och visar på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: