Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2016-04-18 14:29 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F Musik
...

Innehåll

Syfte/mål

”Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.”

Centralt innehåll

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Olika instrument från grupperna sträng-, tangent-, slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.”

Konkretisering av målen

Eleverna ska få uppleva musik, rytmer och sånger från olika delar av världen. Sjunga och spela samt använda tecken, rörelse, känsla eller ljud för att gestalta sånger.

 

Eleverna tränar på puls och takt genom klappar, rörelser eller spel på rytminstrument, gitarr eller piano.

 

Eleverna skapar gemensamt en sång med ny text, melodi och bestämt uttryck. Eleverna är delaktiga genom idéer antingen individuellt eller gemensamt.

 

Få prova på och bli bekant med sträng-, tangent- och rytminstrument.

 

Utveckla språket med nya begrepp kopplade till musik till exempel puls, rytm, klang och dynamik.

Genomförande

Musicerande och musikskapande

 • Vi sjunger och spelar visor kopplade till arbetsområdet.
 • Vi klappar eller spelar rytminstrument till vissa av sångerna i bestämda mönster, imiterar rytmer och tränar på puls och takt.
 • Vi improviserar på piano alternativt xylofon utifrån pentatonisk skala.Tränar rytm och puls.
 • Vi spelar förenklade ackord på gitarr i puls.
 • Vi skapar en egen sång på temat ”Jordens Musik”. Skapar gemensam text, väljer gemensamt sångens uttryck och melodi, lär oss sången och spelar in den.

 

Musikens verktyg

 • Vi sjunger starkt/svagt, fort/långsamt.
 • Vi använder begreppen rytm, klang, dynamik och toner när vi skapar vår låt.

 

Musikens sammanhang och funktioner

 • Vi pratar om och jämför hur musik från olika delar av världen låter.
 • Vi tittar på, lyssnar, spelar och pratar om olika rytminstrument, gitarren och pianot.

 

Bedömning

 • Eleven är bekant med musik från olika delar av världen och hur den låter.

 

 • Eleven deltar i sång och spel och försöker i någon mån följa rytm och tonhöjd.

 

 

 • Eleven har provat melodispel på piano/xylofon och ackordspel på gitarr och följer i någon mång pulsen.

 

 

 • Eleven är bekant med orden rytm, puls, klang, dynamik.

 

 

 • Eleven kan ge exempel på instrument från sträng-, tangent- och slagverksfamiljerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: