Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rummet

Skapad 2016-04-18 14:29 i Sörviks skola Ludvika
Ett tekniktema- att rita och konstruerar ett rum.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Under en period kommer vi att jobba med skala, ritning och konstruktion då du ska få möjligheten att konstruera ett rum/våning efter egen ritning. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom skala, mått och enheter. Du kommer även få möjligheter att utveckla din förmåga att lösa problem vid skissande och inredning av ditt rum/våning.

Innehåll

Syfte- Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Du ska därför få möjlighet att öva din förmåga att använda tekniska lösningar i form av att planera hur ditt rum ska vara konstruerat utifrån tankar om bl.a. material, belysning och uppvärmning.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska använda den kunskap du fått genom tidigare tekniklektioner (utifrån arbetsboken) för att planera och rita ditt eget rum.

Du ska skissa en ritning på rummet. Ritningen ska du sedan använda i ditt fortsatta arbete, den blir ett "levande dokument" som kommer att förändras under arbetets gång.

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din förmåga:

* att välja ett hållfast material (som rummet (huset) är byggt av).

* att skissa, planera samt bygga en enkel modell av skissen.

* att under arbetets gång diskutera och vid behov välja andra lösningar än planerat som gör att konstruktionen blir bättre.

* att dokumentera ditt arbete med skisser, modellbygge och ev. texter.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Hur du får visa vad du kan:

Du har möjlighet att visa vad du kan genom att:

* göra en skriftlig planering

* rita en skiss av rummet

* bygga en modell av rummet

* dokumentera ev. förändringar i bygget, skisser m.m.

Matriser

Tk
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Hållfasta och stabil konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Genomföra arbeten
 • Tk  C 6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: