Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden för år 6 e2

Skapad 2016-04-18 14:31 i Torpskolan Lerum
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia

Under arbetets gång blir det föreläsningar, film och diskussioner. Mellan lektionerna får ni läsa in er på texter från boken. Vi kommer att avsluta med ett prov

Innehåll

Varför? Mål

Vi ska arbeta med stormaktstiden för att det är en viktig del av den svenska historien och därför finns med i den svenska läroplanen för skolan.

• Förstå tidsbegreppen stormaktstiden och frihetstiden samt vad de betyder

• Känna till viktiga personer under den här tiden (tillexempel: Gustaf II Adolf, Kristina, Karl XII, Gustaf III) och på vilka sätt de har framställts under åren • Känna till olika händelser (häxprocesserna, 30-åriga kriget, slagen Poltava & Lund, snapphanekrigen)

• Känna till hur Sverige växte fram (landet, områden, städer, nya gränser) och om handeln med andra länder

• Känna till om språket, kultur, samhällsklasser och statens framväxt

• Kunna berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag

• Se samband mellan dåtidens (kultur, traditioner, byggnader, städer) och dagens Sverige

• Känna till vad tex brev, dagböcker, arkivmaterial och andra dokument kan berätta om den tiden

Lgr11:  Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Lgr11: Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Lgr11: Eleven kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Norden och östersjörikets Sverige

 • Hi  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6   Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6   Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6   I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Hi  C 6   Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 6   Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  C 6   Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  C 6   I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Hi  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6   Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  A 6   Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  A 6   I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
E-krav
C-krav
A-krav
Kunskaper
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Resonemang
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Begrepp
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Har uppnått en majoritet men inte alla kriterier i nästa nivå
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: