Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 8 vt-16: Fånga känslan!

Skapad 2016-04-18 14:41 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete om och med lyrik.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Hårt vara sniffare fullgubbe fnask

Hårt vara risigt och sargat patrask

Hårt samla sopor att släpa på

Hårt gå i centrum & bara gå

(Bodil Malmsten, ur Bakom centrum)

Innehåll

Inledning och syfte

Lyrik, poesi, dikter - det är tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antiken och grekiskans "lyrikos" som betyder ungefär "en dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett slags musikinstrument, en slags gitarr.) Lyrik i dag står för all typ av diktning.

Genom det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om lyrikens olika begrepp, olika sätt att skriva dikter på och analysera några dikter. Du skall också skapa en egen dikt och presentera denna tillsammans med din målade sten (se bilduppgift)

Genom undervisningen ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Metod och tidsplan

Vecka

Vad?

17

□ Intro LPP - Genomgång och diskussion kring begreppet lyrik.

□ Filmvisning: Hej Litteraturen - Poesi

□ Välj poet och dikt

18-20

□ Fördjupa dig i din poet (se punkter i Showbie)

□ Analysera din dikt och koppla ihop med poeten (se punkter i Showbie)

□ Skriv en egen dikt (se uppgift i Showbie)

□ Renskriv och gör en snygg layout (för hand eller digitalt) till din dikt som du kan presentera tillsammans med din sten

 

Lycka till!

 

Matriser

Sv
Svenska år 7-9 - Fånga känslan!

Svenska

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Läsa och förstå
 • Sv
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan föra enkla resonemang om olika verk med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
 • Sv
 • Sv
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven skriver berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
Eleven skriver berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven skriver berättande texter som som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt så att eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt så att eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt så att eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Söka och bearbeta information
 • Sv
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan göra sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven gör sammanställningar som innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven gör sammanställningar som innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: