Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcksresande Vt - 16

Skapad 2016-04-18 14:58 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som involverar historia, geografi, fysik, teknik och bild.
Grundskola 4 Fysik Bild Geografi Historia Teknik

Så länge som människan har färdats till sjöss har man gjort upptäcktsfärder. Man vill veta vad som finns bakom nästa udde och vad som finns bakom den och så vidare. Upptäcktsfärderna blev allt längre och längre. Det var först när människan fann sätt att skriva ner händelser som vi fick veta vilka det var som gjorde upptäckterna.

Innehåll

Arbetsmål


Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Fy  A 6
  Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ge  A 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
 • Ge  A 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
 • Hi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Tk  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Arbetsgång

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta enskilt, i par och i grupp. Vi kommer att lyssna på föreläsningar och titta på filmer, inhämta faktakunskaper i texter och på internet tillsammans samt arbeta med kamratrespons. Vi kommer också att skapa film på Ipads.

 

Hur det ska redovisas.

Redovisningen kommer att ske i en Nyhetssändning, artikel eller rollspel. Se arbetsplanen i Classroom.

 

Detta kommer att bedömas

Du ska bedömas i din förmåga att berätta och resonera om upptäcktsresande, uppfinningar och upptäckter samt orsaker till och konsekvenser av dessa som vi kan se spår av i vårt samhälle idag.Du ska även kunna resonera kring fördelar och nackdelar med olika uppfinningar samt hur dessa har förändrats över tid. Du ska visa att du kan använda kartor och ämnesspecifika begrepp. 

I bilden bedöms din förmåga att skapa en film, använda verktyg, tekniker och material, utveckla idéer, lösa de problem som uppstår  samt att presentera din film för gruppen. 

Matriser

Hi Fy Tk Bl Ge
Upptäcksresande Vt - 16

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Teknik
Jag kan resonera om hur en uppfinning har utvecklats över tid, samt vilken påverkan den har haft på människan.
 • Tk  A 6
Med hjälp av andra kan jag berätta om hur en uppfinning har utvecklats och används av människan.
Jag visar att jag på ett enkelt sätt kan resonera kring hur en uppfinning har utvecklats över tid och vad den har betytt för människans utveckling.
Jag visar att jag på ett utvecklat sätt kan resonera kring hur en uppfinning har utvecklats över tid och vad den har betytt för människans utveckling.
Jag visar att jag på ett välutvecklat sätt kan resonera kring hur en uppfinning har utvecklats över tid och vad den har betytt för människans utveckling.

Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Redogöra för upptäckare, uppfinningar och händelser
Jag kan med hjälp av andra berätta om upptäckare, uppfinningar eller händelser från den här tiden.
Jag kan berätta om och ge något exempel på upptäckare, uppfinningar eller händelser från den här tiden och använder något historiskt begrepp..
Jag kan berätta om och ge några exempel på upptäckare, uppfinningar och händelser från den här tiden och använder några historiska begrepp.
Jag kan berätta om och ge flera exempel på upptäckare, uppfinningar och händelser från den här tiden och använder flera historiska begrepp.
Resonera kring orsaker och konsekvenser
Exempel på upptäckte: Att jorden är rund Att navigera efter stjärnor Att man upptäcker nya grödor (saker man odlar)
 • Fy  A 6
 • Hi  A 6
Jag kan med hjälp av andra resonera kring hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden.
Jag kan resonera och ge något exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden.
Jag kan resonera kring och ge några exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden.
Jag kan resonera kring och ge flera exempel på hur upptäckter och uppfinningar (orsaker) ändrade livet för (fick konsekvenser) människorna vid den här tiden med.

Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera kring himlakroppars rörelser i förhållande till varandra.
Jag kan med hjälp resonera om hur det blir dag och natt och varför månader och årstider uppkommer.
Jag kan resonera om hur det blir dag och natt och varför månader och årstider uppkommer.
Jag kan resonera på ett tydligt sätt och med hjälp av ett exempel förklara eller visa hur det blir dag och natt och varför månader och årstider uppkommer.
Jag kan resonera på ett tydligt sätt och med hjälp av flera exempel förklara och visa hur det blir dag och natt och varför månader och årstider uppkommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: