Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsfrågor och etik

Skapad 2016-04-18 15:52 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen

Vad är egentligen meningen med livet? Eller vad är viktigast i livet? Liknande livsfrågor möter alla människor i livet och varje människa hittar sina svar på olika sätt, men det som är likt för många människor är att de hittar svaren inom sin religion. I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med och diskutera olika livsfrågor och varför det är så viktigt för många att finna svaren på livsfrågorna. 

 

Vi kommer också diskutera etik och moral. Vad är egentligen att göra gott? Och hur värderar vi människors lika värde och rättigheter? Här kommer vi diskutera olika moraliska dilemman i elevnära frågor utifrån etiska begrepp. 

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla din förmåga att:

-reflektera över livsfrågor som är viktiga för dig

-använda ord som är kopplade till religionskunskap

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - Vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Samtala och prata om livsfrågor

 

Hur ska det bedömas?

 

 • Delaktighet i gruppdiskussion

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Filmer
 • Eget arbete med uppgifter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: