Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vårterminen - Ängen

Skapad 2016-04-18 16:14 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5

Taluppfattning och tals användning samt problemlösning.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här säger läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Det här ska vi lära oss

- räkna till 115 samt räkna bakåt från 15

- storleksordna talen mellan 0 - 31

- börja på 26 och fortsätt räkna en bit uppåt på talraden

- vilket tal kommer efter 39 och efter 76

- vilket tal kommer före 29 och före 34

- hoppa 10 steg i taget från 0 upp till 100

- uppskatta ett antal - ungefär hur många är det ( 11 föremål)

- addition och subtraktion inom talområdet 0 - 10, utan tiotalsövergång, samt förklara hur du tänker

- begreppen fler och färre t.ex. hur många är det om det är 3 fler/färre

- uppdelning av talen 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 utan att använda konkret material (fingrarna)

- tiokamraterna

- hälften/dubbelt - inom området 2 till 10 samt problemlösning

- klockan - hel- och halvtimmar

- mätandets idé när det gäller längd

- följa ett mönster, upprepa mönster och göra egna mönster till exempel fortsätta en talföljd

- våra vanligaste geometriska figurer - såsom triangel, cirkel, kvadrat och rektangel

- tabellträning - lilla additon och lilla subtraktion

- jämna och udda tal

Detta arbetar vi med men vi bedömer det inte:

 - positionssystemet - ental och tiotal

 

 

De här förmågorna ska vi träna på

- kommunicera matematik

- använda matematiska begrepp som till exempel addition, subtraktion, term, summa och differens.

- formulera och lösa enkla matematiska problem

Så här ska vi arbeta

- genomgångar i stor grupp, arbete två och två samt individuellt

 - vi ramsräknar framåt och bakåt, två-hopp, fem-hopp, tio-hopp osv

- vi tränar att skriva och namnge talen på olika sätt

- vi använder tallinjen för att förstå och använda tal

- vi spelar matematikspel

- vi konkretiserar med hjälp av plockmaterial, drama, bilder, räknehändelser, digitala hjälpmedel

- tabellträning, addition och subtraktion

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

- räkna till 115 samt räkna bakåt från 15

- storleksordna talen mellan 0 - 31

- börja på 26 och fortsätt räkna en bit uppåt på talraden

- vilket tal kommer efter 39 och efter 76

- vilket tal kommer före 29 och före 34

- hoppa 10 steg i taget från 0 upp till 100

- uppskatta ett antal - ungefär hur många är det ( 11 föremål)

- addition och subtraktion inom talområdet 0 - 10, utan tiotalsövergång, samt förklara hur du tänker

- begreppen fler och färre t.ex. hur många är det om det är 3 fler/färre

- uppdelning av talen 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 utan att använda konkret material (fingrarna)

- tiokamraterna

- hälften/dubbelt - inom området 2 till 10 samt problemlösning

- klockan - hel- och halvtimmar

- mätandets idé när det gäller längd

- följa ett mönster, upprepa mönster och göra egna mönster till exempel fortsätta en talföljd

- våra vanligaste geometriska figurer - såsom triangel, cirkel, kvadrat och rektangel

- lilla additons -  och lilla subtraktionstabellerna

- jämna och udda tal 0 - 10

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: