Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var kommer elen ifrån? 6A

Skapad 2016-04-18 17:13 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Var får vi vår elektricitet ifrån? Finns det bättre eller sämre alternativ. Här får du chans att träna på din argumentationsteknik.
Grundskola 6 Fysik

Var får vi vår elektricitet ifrån? Finns det bättre eller sämre alternativ. Här får du chans att träna på din argumentationsteknik.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Centralt innehåll

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Tolkning och granskning till information med koppling till fysik

Metod

 • Gemensam genomgång
 • Grupparbete
 • Eget arbete
 • Debatt

 

- Genomgång energiomvandlingar och generatorer 

- Skriv egen text om hur energi framställs i ditt kraftverk Inlämning 2/5

- Grupparbete fördelar och nackdelar med ditt kraftverk och din motståndares.  Klart 10/5

Kärnkraft, Kolkraft, Vindkraft, Vattenkraft

Tidsåtgång

C:a 4 veckor

Bedömning

Debatt och inlämnad faktatext

Kunskapskrav

För E fysik:

 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra att bemöta åsikter och frågor på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för enkla resonemang informationens och källornas användbarhet. 
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

 

 

För C fysik:

 

 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra att bemöta åsikter och frågor på ett sätt som tillför samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för utvecklade resonemang informationens och källornas användbarhet. 
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget.
 • Eleven kan förklara och visa på något enkelt samband  energikällor och energianvändning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

 

 

 

För A fysik:

 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra att bemöta åsikter och frågor på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för välutvecklade resonemang informationens och källornas användbarhet. 
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
 • Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband  mellan energikällor och energianvändning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: