👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa Kurdiska åk 1-3

Skapad 2016-04-18 18:44 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Tala och Lyssna: År 1 Våga tala inför mindre grupp/klass. Kunna lyssna aktivt
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Lära sig bokstäverna föratt kunna läsa olika texter.

Innehåll

 Läsning åk 1-3

Årsplanering

Åk 1

 • Känna till stora och små bokstäver.
 • Kunna samman ljuda och avläsa korta ord.
 • Kunna läsa enkla meningar.
 • Kunna sätta samman bokstäver till bekanta ord.
 • Kunna skriva en enkel text.

Åk 2

 • Kunna förstå instruktion.
 • Delta i samtal och lyssna aktivt.
 • Kunna uppfatta röda tråden i en berättelse.
 • Kunna använda sig av stor bokstav och punkt.
 • Kunna göra skillnad på versala och gemena bokstäver
 •  

Åk 3

 • Kunna alla bokstäver.
 • Kunna läsa olika texter och förstå innehållet.
 • Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår på
 • ett tydligt sätt.
 • Kunna ge och ta emot enkla instruktioner.
 • Kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter,
 • Framföra egna åsikter och ge kommentarer.
 • Kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt
 • eller skriftligt.
 • Kunna läsa elevnära texter och instruktioner och kunna beskriva och använda 
 • sig av innehållet, muntligt eller skriftligt

Arbetsätt

 • Elev bok
 • Skrivhäfte
 • Bilderböcker
 • Digitala media
 • Utemiljö

Bedömning

Vi bedömer elevens förmåga att kunna.

Läsa, skriva, berätta, samtala och förstå.

 

Uppgifter

 • Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3