Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talk About the Environment

Skapad 2016-04-18 19:05 i Forssaklackskolan Borlänge
En avslutande uppgift på vårt ämnesövergripande miljötema. Eleverna diskuterar miljöfrågor i smågrupper. I engelskan har vi i hög grad utgått från texterna i "Wings Red 8" och de flesta frågorna har vi lånat från "Världen i klassrummet" av Maria Estling Vannestål och Anders Annestål.
Grundskola 8 – 9 Engelska

Now you know a lot about the environment and sustainable development and you understand that it is important that we all do what we can to save our planet.

It is time to show what you have learnt. 

You will discuss environmental issues in small groups.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Uppgifter

 • Diskutera miljöfrågor på engelska

Matriser

En
Arbetsmatris i ENGELSKA tala 7-9

Begriplighet
- ordval
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Engelska ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
- strategier när orden inte räcker till.
* Väljer svenska ord * Ger upp
* Hittar på egna ord/uttryck * Väljer ett förenklat språk. * Frågar på engelska efter rätt ord. * Letar i minnet. * Byter samtalsämne.
Använder omformuleringar för att komma vidare när ordförrådet inte räcker till.
Talet flyter så väl att eventuella strategier inte märks.
- uttal
Uttalar inte språktypiska ljud som th- stavning och t korrekt.
Språktypiska ljud som th- stavning och uttal av r uttalas korrekt
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.
Vilja att berätta
Talar så lite att förmågan inte kan bedömas.
Talar tillräckligt länge för den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visa en vilja att tala engelska.
Vågar ta sig an mer komplicerade ämnen och avancerade resonemang.
Ordförrådet
Ordförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka till för att berätta.
Att använda ord och fraser så att en engelsktalande person förstår
Använder ett varierat ord- och frasförråd.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Väljer rätt ord i rätt sammanhang
Flyt
Tar långa pauser för att hitta ord och tänka efter vad som skall sägas.
Talar med inslag av korta tankepauser för att hitta orden.
Talar med naturligt taltempo
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang
Innehåll
Innehållet stämmer delvis/inte alls överens med uppgiften.
Innehållet stämmer med uppgiften.
Berättandet drivs framåt med ny information och med sammanhang.
Ämnet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.
Förmåga att delta i samtal
- prata själv
Sitter tyst tills man får en direkt fråga.
För fram egna åsikter.
Kan motivera och resonera kring sina åsikter.
Kan motivera egna åsikter, resonera kring egna och andras åsikter
- med andra
Kommentera det andra säger eller ställer enkla frågor.
Kommentera det andra säger och ställer enkla frågor.
Kommenterar och ställer relevanta frågor till övriga.
Kommenterar, ställer relevanta frågor och fördjupar samtalet genom t.ex följdfrågor.
Förmåga att berätta
Informationen är lösryckt och växlar mellan olika uppslag.
Kan berätta om något och håller sig till ämnet.
Berättar med tydligt sammanhang
Berättar med inlevelse
Grammatik
Gör grammatiska fel som stör förståelsen.
Gör vissa grammatiska fel men det hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Böjer verb i olika tempus, behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: