Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 7

Skapad 2016-04-18 20:16 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 7 Matematik

Ordet procent betyder hundradel eller per hundra. Tecknet % började användas i Italien på 1400-talet och där skrevs procent som per cento. Hundra heter cento på italienska. I vårt vardagsliv kommer vi ständigt i kontakt med procenträkning och prisjämförelser. I affären, på banken, vid avbetalningsköp och i många andra situationer behöver vi kunna handskas med procenträkning.

Innehåll

Planering för arbetsområdet bråk och procent

Vi kommer att arbeta med bråk och procent. 

Du kommer arbeta i boken, kapitel 4, och laborativt.

Syfte

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta til… visa mer →

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
föra och följa matematiska resonemang, och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Centralt innehåll

I årskurs 7-9

Taluppfattning och tals användning

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Problemlösning

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt

Korta gemensamma genomgångar

Arbeta enskilt

Lösa problem i par

Klassdiskussioner

Praktiskt

 

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du löser problem under lektionstid samt vilka delar du klarar av på diagnoser, läxprov och kapitelprov (v 17 - 18).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: