Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna judendom och kristendom

Skapad 2016-04-18 20:40 i Hamburgsundskolan Tanum
Vi inleder med att tillsammans försöka diskutera oss fram till "Varför behöver vi lära oss om olika religioner"? "Vad är religion?" och "Varför finns det religioner"? Vi kommer därefter läsa om de två världsreligionerna judendom och kristendom. Vi jobbar med jämförelser och analyser utifrån fakta om de två religionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Vi inleder med att tillsammans försöka diskutera oss fram till "Varför behöver vi lära oss om olika religioner"? "Vad är religion?" och "Varför finns det religioner"?
Vi kommer därefter läsa om de två världsreligionerna judendom och kristendom. Vi jobbar med jämförelser och analyser utifrån fakta om de två religionerna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Eleven bedöms vid några muntliga diskussionstillfällen samt vid två skriftliga bedömningsuppgifter.

De förmågor som framförallt bedöms är analysförmåga, kommunikativ förmåga samt procedurförmåga. 

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re  E 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Re  C 9
  Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  C 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Re  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  A 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Veckoplanering

v. 16 Genomgång av LPP. Introduktion av ämnet religion. Diskussioner kring frågorna Vad är religion? Varför behöver vi lära oss något om olika religioner? Varför finns det religioner? Film som behandlar ovanstående frågor "Världsreligioner- en översikt och introduktion till religion".

v.17 Påbörja genomgång av de två världsreligionerna judendom och kristendom och dess gemensamma bakgrund. Källkritiska övningar.

v. 18 Genomgång av judendomen. Film som visar exempel på judendomen i dagens Sverige. Skriftlig bedömningsuppgift.

v.19. Genomgång av kristendomen. Film som visar exempel på kristendomen i dagens Sverige. Diskussioner kring likheter och skillnader mellan judendom och kristendom. Genomgång och diskussioner kring kopplingar mellan religion och samhälle.

v. 20 Repetition.

v. 21 Skriftlig bedömningsuppgift. 

v.22 Fördjupning i egna valda delar av de två religionerna. Källkritiska övningar.

v.23 Avslutande diskussioner kring arbetsområdet. Utvärdering av temat samt enskilda samtal kring bedömningen.

 

Uppgifter

 • Genomgång judendom

 • Genomgång judendom

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: