Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogiska planering för Naturvetenskap och miljö v.17

Skapad 2016-04-19 08:00 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Fokusområdet är Naturvetenskap/teknik som vi följer enligt vår läroplan Lpfö 98/10
Förskola
...

Innehåll

varför ? Kopplingar till läroplan, Varför ska vi välja just detta innehåll

Naturvetenskap handlar om läran om allt som händer runt omkring oss och det kan också vara kunskap om hur människors kropp fungerar och vad alla behöver för att må bra.

Förskolan har  flera uppdrag för att barnen ska få möjlighet till utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld, samt att låta barnen utforska med sina sinnen i kommande övningar.

Barnens tankar och reflektioner skall vi lyssna på och dokumentera för att på bästa sätt lyfta kommunikationens betydelse i undervisningen. När barnen förmedlar sina funderingar verbalt så kan flera av de andra barnen få nya lärdomar som leder till en ny uppfattning och förståelse.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Vad vill vi att barnen ska få erfara/lära, Hur skall vi genomföra undervisningen

Människan har fem sinnen; känsel, smak, lukt, syn och hörsel. Det är viktigt att alla barn får möjlighet till att träna upp sina sinnen och med ord få beskriva vad de upplever.

Vi kommer att här fokusera på två sinnen känsel och lukt.

Känseln upplevs på många sätt och människan känner när något är på huden/ när någon bara tar lite lätt på en. Då signalerar känselcellerna till hjärnan. Människan kan känna på olika vis, beröring, tryck, värme, kyla och smärta.

Lukt; i vår näsa finns luktceller som reagerar på olika dofter. Informationen om en doft leds till ett luktcentrum som finns i hjärnan. Luktcentrum står i nära kontakt med en del av hjärnan som har med känsloupplevelser att göra. Sinnesintrycken bygger upp bilder i vårt minne.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: