Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9 Teknik, Trafiksignalsystem VT 2016

Skapad 2016-04-19 08:10 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Planering för ett arbetsområde i Teknik där eleverna får lära sig mer om trafikignalsystem samt elektronik och elektroniska komponenter som kan användas till trafiksignalsytem.
Grundskola 8 – 9 Teknik

Vi ser dem över allt och tänker kanske inte på dem som teknik, men trafiksignalsystem har en mycket genomtänkt design för att passa alla typer av trafikanter, ett medvetet materialval och en elektronisk styrning som kan vara olika avancerad beroende på hur behovet ser ut.

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om trafiksignalsystem, hur de är designade och hur de fungerar. Som avslutning på arbetsområdet kommer du att få presentera ditt eget trafiksignalsystem i form av ett program i Scratch.

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Arbetsgång

v. 16

Uppgift 1: Undersökning av trafiksignalsystem.

Lägg upp er presentation på den här padleten.

Uppgift 2: Trafiksignalens historia och drivkrafter bakom teknikutvecklingen.
- Skriftligt uppgift som lämnas in i form av en länk till ett Googledokument i kommentarsfältet. Glöm inte att skriva "Trafiksignalens historia" ovanför länken.

v. 17

Skriv färdigt om trafiksignalens historia. Inlämning senast fredag!

Hemuppgift: Uppgift 3: Börja planera var ditt trafiksignalsystem ska placeras och hur det ska fungera. Lämna in skiss och kort skriftlig beskrivning. 

v. 18

Repetition av Scratch och genomgång av hur ni ska jobba med processdagboken.

Uppgift 4: Programmering av hur ditt trafiksignalsystem ska fungera. 

v. 19

Fortsatt arbete med programmeringen och lärloggen.

v. 20

Fortsatt arbete med programmeringen och lärloggen.

v. 21

Tisdag 24 maj: Inlämning av ditt program i Scratch och din lärlogg.

 

 

 

Examination

Uppgift 2: Text om trafiksignalens historia.

Uppgift 3: Planering av ditt trafiksignalsystem.

Uppgift 4: Processdagbok om arbetet med din modell av trafiksignalsystem i Scratch samt ditt färdiga program.

Lästips och länkar

Uppgifter

 • Trafiksignalens historia

 • Förenklad uppgift: Trafiksignalens historia

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Förmågor
Identifiera och analysera tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar och använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och Värdera konsekvenser av olika teknikval
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: