Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Krafter, år 7. Lgr 11 VT2016

Skapad 2016-04-19 08:30 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du kommer att lära dig om begreppen; tyngdkraft, tyngd, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, stödyta, hävarm
Grundskola 7 Fysik

Du kommer att lära dig om begreppen; olika krafter, tyngdkraft, tyngd, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, stödyta, hävarm, Isaac Newton, Galileo Galilei

Innehåll

Kursplan i ämnet


Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och undervisning

 • Gemensamma genomgångar, laborationer och diskussioner om begreppen:                             
 •  Krafter s. 54 -75
 • Tröghet s.203-204
 •  Fritt fall s.207-208

 

Visa vad du lärt dig

Läxförhör, diskussionsfrågor i grupp samt slutuppgift                                       

Fysikplanering - du kommer att under detta arbetsområde lära dig: 

 • Veta vilka krafter som påverkar ett föremål, olika sorters krafter, kraft och motkraft (s. 63) hur man ritar kraftpilar
 • Hur man mäter krafter, samband mellan begreppen massa och tyngd samt vilka enheter de mäts i
 • Hur stor din massa och tyngd är på jorden och på månen
 • Vem var Isaac Newton och Galileo Galilei?
 • Vad är de mest kända för?
 • Friktion, friktion i luft och vatten, hur det på verkar vardagslivet
 • Vad är tyngdpunkt och hitta tyngdpunkten för olika föremål
 • Förstå sambandet mellan ett föremåls stabilitet och stödyta  
 • Vad en hävstång är och hur den fungerar
 • Vad tröghet är och kunna ge exempel från vardagslivet 
 • Hur luftsmotstånd påverkar olika föremål som faller (fritt fall)

 Beskriva och förklara de laborationen du gjort:                     

Krafter: mätning av krafter, gungbrädan, din tyngdpunkt, var ligger tyngdpunkten, vilken stödyta har du, när välter lådan

Friktion: när är friktionens störst,

Tröghet: stationer A-H            

Diskussionsfrågor

Tidsram

Start vecka vecka 16.

Avslut med ett prov vecka 21. 

 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Matriser

Fy
Fysik: Krafter, år 7. Lgr 11

Nivå 1
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, (ljus, ljud och elektricitet) och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Nivå 2
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, (ljus, ljud och elektricitet) och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Nivå 3
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, (ljus, ljud och elektricitet) och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: