Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme, barnkonventionen och hjälporganisationer

Skapad 2016-04-19 08:50 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Samhällskunskap

I det här arbetsområdet kommer ni att få lära er om de mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen

Ni ska även jobba med olika organisationer och hur de jobbar med att bekämpa ojämlika levnadsvillkor i världen såsom fattigdom, krig, svält och orättvisor.

 

Innehåll

Material

 

 • Respektive hjälporganisationers hemsidor
 • Material från "lyssna.nu"
 • Youtubefilmer om mänskliga rättigheter
 • Keynotepresentation om FN
 • Film från UNICEF som heter "Utbildning för varenda unge"
 • Inlämning sker i Showbie. 

Syfte

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur det centrala innehållet

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att tillägna dig kunskap genom följande sätt: 

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Enskilda uppgifter och gruppuppgift med muntlig redovisning

Bedömning

Geografi

 • ojämlika levnadsvillkor och förbättring

Samhällskunskap

 • samhällsstrukturer
 • använda begrepp
 • undersöka samhällsfrågor
 • värdera och uttrycka ståndpunkter
 • människors och barns rättigheter
 • demokrati
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: