Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etologi

Skapad 2016-04-19 09:25 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eget arbete inom etologi. Arbetet ska presenteras inför klassen, tid max 15min/grupp. Arbetet ska handla om ett djurs olika beteenden som förklaras med ett evolutionärt perspektiv samt i etologiska termer. Vad gör djuret? Varför gör djuret detta? Hur kan beteendet förklaras evolutionärt? Hur kan beteendet studeras vetenskapligt?
Grundskola 9 Biologi

Eget arbete inom etologi. Arbetet ska presenteras inför klassen, tid max 15min/grupp. Arbetet ska handla om ett djurs olika beteenden som förklaras med ett evolutionärt perspektiv samt i etologiska termer. Vad gör djuret? Varför gör djuret detta? Hur kan beteendet förklaras evolutionärt? Hur kan beteendet studeras vetenskapligt?

 

Planering:

V.16      Uppstart, intro

V.17      Eget arbete 

V.18      Genomgång / Eget arbete

V.19      Eget arbete

V.20      Redovisning

V.21      Redovisning

V.22      Film / diskussion

V.23      Film / diskussion

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Bi
Etologi

Etologi

E
C
A
Aspekt 1
Organisation
Arbetet är oorganiserat men går att förstå.
Arbetet har viss struktur och en del vetenskapliga begrepp används och förklaras. Källhänvisningar och referenslista finns även om brister förekommer.
Du har tydlig struktur på din redovisning, inledning med syfte. En röd tråd följer genom presentationen. Du använder genomgående ett vetenskapligt språk. Källhänvisningar och referenslista är komplett.
Ny aspekt
Allmänna termer och begrepp
Förklara följande: Etologi, beteendeekologi, instinkt, nyckelretning, stimuli och prägling
Ny aspekt
Beteenden
Förklara djurets beteendemönster utifrån nedanstående nyckelord: Social organisation, kommunikation, sexuella system, färgteckning
Varför gör djuret som det gör? Vilka vinster för beteendet med sig?
Hur kan beteendet uppkommit? Resonera utifrån ett evolutionärt perspektiv.
Ny aspekt
Eventuella risker/fördelar
Någon nackdel/fördel om djurets beteende nämns.
Diskussion kring nackdelar/fördelar.
Grundlig analys av nackdelar/fördelar som kopplas till såväl naturvetenskaplig fakta som konsekvenser för individen och arten.
Ny aspekt
Forskning
Hur kan djurs beteende studeras?
Vilka fördelar /nackdelar finns det med dessa metoder?
Resonera kring vilken metod som passar bäst för att studera ditt valda djur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: