Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion-Kristendomen

Skapad 2016-04-19 09:32 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 4 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Så här arbetar vi

 

 

   

 

   
       
   


 

 

15

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

Religion-livsåskådning

Läs tillsammans Sid 2-5

Diskutera: Vad är religion?

Kristendomen:

Se en film om kristendomen

Läs tillsammans sid 41-42

Ta reda på begreppen på sid 41 skriv i ant

läs sid 42-46 diskutera frågan på sid 46

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Begreppen religion och livsåskådning

16

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

Gör änglar se sid 241


Arbeta två och två

lukasevangeliet

barmhärtigesamariten

bergspredikan

påsken

Jesus rider in i Jerusalem

Sista måltiden

Jesus korsfästes

Välj ett område som ni fördjupar er i utgå från mall.

 

17

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

Forts arbeta med de olika grupperna.

En bild till liknelsen.

Använd vattenfärg A3

 

 

18

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

Arbetet redovisas inför klassen.


Läs tillsammans sid 56 kvinnorna vid graven.

Arbeta med frågorna på sid 57

Skriv med hela meningar och förklaringar.

skriv ner vad de olika orden på sid 57 betyder.

Träna in det Förhör

 

19

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

Läs tillsammans sid 58-61

använd diskussions frågorna att samtala kring.

 

20

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

   

21

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

   

22

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

   

23

Mån 12.50-13.25


Tis 09.15-10.00


Tors 13.15-14.20

   

 

Matriser

Re
Religion-Kristendomen

Kristendom

På väg
tillräckligt
utvecklande
Väl utvecklande
Förstå begreppen inom kristendom
arbeta med ord som är kopplade till kristendomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör kristendomen till
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör kristendomen till
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör kristendomen till
Fördjupade kunskaper inom vissa berättelser inom kristendomen
läsa, arbeta med olika delar från nya testamentet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Har kunskaper om heliga plaster, ritualer och levandsregler inom kristendomen
Arbeta i expertgrupp/hemgrupp redovisa i grupp spela in samtal
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: