Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa åk 8 vt 16 - ht 16

Skapad 2016-04-19 09:48 i Gillboskolan Sollentuna
Vi kommer att bekanta oss med olika genrer inom sakprosa. Ni kommer att arbeta i mindre grupper för att öva de olika genrerna. Därefter skriver ni samma genre på egen hand. Efter arbetsområdets slut ska alla elever kunna känna igen de genretypiska dragen och kunna skriva följande sakprosatexter på egen hand: Debattartikel Reportage Referat Rapport Krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vi kommer att bekanta oss med olika genrer inom sakprosa. Ni kommer att arbeta i mindre grupper för att öva de olika genrerna. Därefter skriver ni samma genre på egen hand. Efter arbetsområdets slut ska alla elever kunna känna igen de genretypiska dragen och kunna skriva följande sakprosatexter på egen hand:


Debattartikel
Reportage
Referat
Rapport
Krönika

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Se matris! Matrisen heter Matris i svenska åk 7-9 på Gillbo skola, sollentuna, LÅ 15/16.

Läsförmåga

Skriftspråket

Skriva 1 

Skriva 2

Källkritik

Respons

Tala 1

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

Då eleverna skriver olika sakprosagenrer i par så sker arbetet via samtal och förhandlingar. Detsamma gäller då man bedömer kamraters texter i par och ger återkoppling på detta.

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • Läsa olika sakprosatexter
 • Samtala om texternas innehåll 
 • Samtala om texternas genretypiska drag
 • Skriva sakprosatexter i par
 • Bedöma sakprosatexter i par
 • Skriva sakprosatexter enskilt
 • Få personlig återkoppling på dina texter av din lärare

L+E Utvärdering av arbetsområdet

Respons ges kontinuerligt enligt ovan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: