Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik år 4

Skapad 2016-04-19 10:28 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  C 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  C 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 6
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Avsnitt 2

Uppgifter

Matriser

Ma
År7 Praktiskt parprov i Geometri

Har ännu inte visat
E
C
A
Problemlösning
Ni har gjort en enkel figur och mätt omkretsen. Ni har fått med alla figurer och ni har gjort ett konstverk samt namngett det.
Ni har gjort en sammansatt figur och mätt omkretsen. Ni har fått med alla figurer och ni har gjort ett konstverk samt namngett det.
Ni har gjort en sammansatt figur och räknat ut omkretsen. Ni har fått med alla figurer och ni har gjort ett konstverk samt namngett det.
Begrepp
Ni kan några av de olika geometriska figurerna som namnges i uppgifterna.
Ni kan alla de olika geometriska figurerna som namnges i uppgifterna.
Ni kan alla de olika geometriska figurerna som namnges i uppgifterna.
Metoder
Ni kan räkna ut omkretsen på några av de figurer ni har klippt ut. Ni kan förstora den figur som finns i uppgiften.
Ni kan räkna ut omkretsen på de flesta av de figurer ni har klippt ut. Ni kan förstora den figur som finns i uppgiften.
Ni kan räkna ut omkretsen med stor noggrannhet på alla de figurer ni har klippt ut. Ni kan förstora den figur som finns i uppgiften. Ni kan räkna ut den skuggade vinkeln.
Resonemang
Ni samarbetar endast ett fåtal gånger under uppgiften.
Ni samarbetar nästan hela tiden. Ni hinner med nästan alla uppgifter.
Ni samarbetar nästan hela tiden. Ni för ett resonemang runt uppgiften om den skuggade vinkeln. Ni hinner med alla uppgifter.
Kommunikation
Ni redovisar endast ett fåtal uppgifter på ett matematiskt sätt.
Ni redovisar de flesta uppgifter på ett tydligt och matematiskt sätt.
Ni redovisar alla uppgifter på ett tydligt och matematiskt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: