Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordytan

Skapad 2016-04-19 10:56 i Sollebrunns skola Alingsås
Vi arbetar med Jordytan och hur den formas och omformas.
Grundskola 5 – 6 Geografi

Vi tittar på jordytan och hur den formas och omformas.

Innehåll

Kunskaper som bedöms

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetsgång

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med boken Geografi 4-6 med tillhörande arbetsblad. Vi kommer att prata tillsammans, träna på olika begrepp och läsa och skriva om hur jordytan formas och omformas. 

Plattor, erosion och vittring, jordtäcket och istid kommer vi att behandla samt en hel del annat som passar in i arbetsområdet.

Vi kommer att ha ett begreppstest i mitten av arbetsområdet.

Arbetsområdet avslutas med ett bedömningsmoment som fokuserar på att resonera om kartoroch andra geografiska källor samt att beskriva vad som händer med jordytan när den formas/omformas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: