Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition, styrka och orientering 5-6 VT-2016

Skapad 2016-04-19 10:59 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Kondition, styrka och orientering
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa

Under denna perioden kommer vi att arbeta intensivt med konditions- och styrketräning samt orientering. Vi kommer att springa Slingan bakom idrottens hus och prova på Beep testet samt testa en del orienteringsbanor. Teori kommer att varvas med praktik i stor utsträckning. Kartläsning kommer att genomföras i slutet av perioden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer och samtal.

Enligt matris nedan.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs i regel med en samling, uppvärmning, huvudaktivitet och en avslutning.

Lektionerna kommer att inriktas mot olika typer av konditions- och styrketräning. 
Exempelvis löpning på slingan, intervallträning, hinderbanor och stationssystem.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Matriser

Idh
Kondition, Styrka och Orientering VT-2016

Bedömningsaspekter

--->
Nivå 1
--->
Nivå 2
--->
Nivå 3
--->
Nivå 4
Styrka/kondition
Du genomför inte alla moment utifrån dina egna förutsättningar och har låg aktivitet.
Du genomför alla styrka/konditions moment utifrån dina egna förutsättningar.
Du genomför alla styrka/konditions moment med hög aktivitet och fokus på uppgift. Du visar goda resultat och försöker utvecklas.
Du genomför alla styrka/konditions moment med mycket hög aktivitet och är mycket fokuserad på din uppgift. Du visar mycket goda resultat och försöker ständigt utvecklas och bli bättre.
Orientering
Träna på att orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Orientera sig med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Orientera sig med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Orientera sig med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: