Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Följ med till forntiden!

Skapad 2016-04-19 13:01 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om ämnet historia och om den tid vi kallar forntiden. Du kommer få lyssna på genomgångar, se på faktafilmer, läsa faktatexter, träna på viktiga begrepp och skriva faktatexter som innehåller ämnesspecifika ord. Du kommer få fundera över hur det kunde vara att vara barn under forntiden jämfört med att vara barn i dag 2016. Kom med! Skynda! Nu reser vi bakåt i tiden...
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Bild
...

Innehåll

Följ med till forntiden!

För att stimulera elevernas nyfikenhet på historia kommer eleverna under detta arbetsområde  att få göra en tidsresa tillbaka till forntiden där de tillsammans gör en tolkning av tidsperioden och vad som kännetecknar forntiden. De kommer arbeta mycket med att skriva tankekartor och faktatexter på i-paden. De kommer också få redovisa en av sina presentationer för en grupp klasskamrater, för att träna sin kommunikativa förmåga.  Med utgångspunkt från ren fakta blandat med fantasi kommer eleverna att få "provtänka" hur det skulle kunna vara att vara barn under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Under arbetsområdet kommer vi att lägga in viss utomhusundervisning.

Övergripande mål Lgr 11


Skolan skall ansvara för att varje elev efter grundskolan


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte/Förmågor


Under arbetsområdet kommer eleverna att få träna sin begreppsliga förmåga genom att lära sig nya ord och begrepp som kännetecknar ämnet historiat t ex ord som förändring, konflikt, makt och ekonomi. Den kommunikativa förmågan kommer eleverna att få träna på både muntligt och skriftligt.Vi kommer att träna på förmågan att anlaysera genom att titta på likheter och skillnader både mellan de olika tidsperioderna och mellan forntiden och dagens samhälle. Den metakognitiva förmågan tränar vi genom att låta eleverna reflektera över vad och hur de lärt sig.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Metod/innehåll

För att träna på ovanstående förmågor kommer eleverna att:

Eleverna kommer att få olika bilduppgifter som har med arbetsområdet att göra
Lyssna på minigenomgångar om de olika tidsperioderna
Se på filmer om forntiden
Lära sig viktiga begrepp
Läsa faktatexter
Skriva faktatexter innehållande ämnesspecifika ord och begrepp
Redovisa en Keynote presentation för en liten grupp klasskamrater
Reflektera över vad och hur de lär sig


Det centrala innehåll som kommer tas upp i arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Reflektion, självskattning och pedagogbedömning

Efter arbetsområdets slut kommer eleverna att få reflektera över det de lärt och de kommer att få självskatta sitt lärande. På Unikum kommer en pedagogbedömning att finnas efter avslutat arbetsområde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: