Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Vikingatiden

Skapad 2016-04-19 13:15 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap Matematik Biologi
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

När du arbetat med detta område ska du kunna

 • berätta om hur vikingarna levde i byn, barnens roll.
 • beskriva hur en vikingaby såg ut.
 • Offrandet till asagudarna och hur kristendomen kom.
 • beskriva vart vikingen for och varför.
 • berätta något om asagudarna.
 • beskriva en vikingabåt. Hur den var byggd och användes.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ha lärarledda lektioner, enskillt arbete med grundbok och arbetsbok. Vi avbryter med lämpliga filmer. Du kommer även att få arbeta parvis med någon. På bilden kommer du bl.a. att arbeta med runor och runstenar. På några matematiklektioner kommer du att arbeta med "vikingamatte". Du kommer även att få läsa om vikingar i andra fakta böcker.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Visa vad du lärt dig

Vi kommer att ha ett skriftligt prov efter avslutat arbete.

Tidsram

Vi arbetar 3-4 veckor

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Matriser

Hi Re Ma Bi
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Historia åk 4-6

Använda för årskursen anpassade begrepp i historia.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder vissa begrepp om vikingatiden.
Använder flera olika ord om vikingatiden i förklaringar.
Använder ord och begrepp som hör ihop med vikingatiden i goda beskrivningar av historien.
Använda en för årskursen anpassad historisk överblick i arbetet med:
- tidsperioder - händelser - personer
Du ser historisk fakta i separata delar.
Kan förklara hur vissa händelser under vikingatiden påverkade människor.
Kan förklara väl hur händelser under vikingatiden påverkade människors liv på olika sätt.
Kan förklara ingående hur olika skeenden under vikingatiden påverkade människors liv på flera olika sätt.
Använda för årskursen anpassade historiska källor.
Du använder källan utan att resonera.
Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
På årskursanpassad nivå reflektera över hur historia används i olika sammanhang.
Du ser likheter och/eller skillnader i hur historia används, utan att resonera om varför.
Du för enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.
Du för utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.
Du för välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: