Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 - Räkning

Skapad 2016-04-19 13:33 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 5B kapitel 2 - Räkning
Grundskola 5 Matematik

Vi kommer arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 5B, området "Räkning".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Bedömning

I arbetsområdet Räkning bedöms din förmåga att;

 • räkna addition och subtraktion med två decimaltal.
 • hur lämpliga metoder för uträkningar väljs.
 • utföra uppskattningar och avrundningar av decimaltal.
 • multiplicera med decimaltal och se hur många decimaler produkten ska ha.
 • räkna kort division med minnessiffror.
 • lösa matematiska problem kopplade till arbetsområdet.
 • använda begreppen växla, heltal, decimaltal, kvot, produkt, faktor, täljare och nämnare.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel 
 • Använda oss av dator för att färdighetsträna.

Matriser

Ma
Räkning

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår och använder begreppet decimaltal och förstår hur decimaltal relaterar till varandra.
Eleven visar förståelse för förhållandet mellan två decimaltal. Ex. Hur mycket längre är 4,1 m än 3,9 m?
Eleven visar förhållanden mellan decimaltal med olika antal decimaler.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven utför additioner och subtraktioner med tal i decimalform.
Eleven gör enkla beräkningar med huvudräkning med tal med en decimal. Ex. 1,2 + 2,1
Eleven gör beräkningar med huvudräkning med enklare tal med olika antal decimaler. Ex. 1,2 + 0,05
Eleven värderar och väljer lämplig lösningsmetod Ex. Är 1.99 + 0,02 lämpligt att beräkna med uppställning?.
Eleven kan avrunda tal i decimalform på lämpligt sätt.
Eleven gör en uppskattning av en beräkning med två decimaltal. Ex. Ungefär hur mycket är 2,2 + 1,9 eller 4 gånger 3,2?
Eleven väljer lämplig avrundning beroende på sammanhanget. Ex. 3,12+2,9
Eleven löser multiplikationsuppgifter med minnessiffror och med decimaltal.
Eleven gör enkla beräkningar med huvudräkning eller svårare beräkningar med uppställning och gör enkla val däremellan. Ex. Huvudräkning 2 gånger 2,1. Uppställning 236 gånger 4.
Eleven väljer lämplig metod utifrån sammanhanget. Ex. Ska jag använda huvudräkning eller uppställning när jag beräknar 3,24 gånger 4?
Eleven löser divisionsuppgifter med minnessiffror.
Eleven gör enkla beräkningar med kort division. Ex. 342/2
Eleven behärskar metoden oavsett talens storlek. Ex.2385/5 48 256/4

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enklare uppgifter där det gäller att välja lämpligt räknesätt.
Eleven löser uppgifter som kräver mer än en metod för att lösas.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: